Typy a velikosti lodžií

typy

Různé druhy, typy a rozměry lodžií

Kotvení lodžií

typy

Možnosti a druhy kotvení

Možnosti zábradlí

typy

Druhy a typy zábradlí betonových lodžií

Montáže prefabrikovaných lodžií pro panelové i cihlové domy

Mezi nespornou výhodu patří

• fakt, že dokážeme za nízké náklady vystavět novou lodžii v místě, kde v minulosti žádná nebyla a tím také výrazně zlepšit nejen uživatelský komfort v bytě, ale i výrazně zvýšit jeho atraktivitu a cenu na trhu nemovitostí.

• železobetonové konstrukce z pohledového betonu nevyžadují žádnou údržbu. Pro základy lodžií využíváme pouze nosný systém domu, čímž se vyhneme případnému vzniku dvou statických soustav v případě zakládání lodžií na samostatné základy. V případě zájmu je možné při aplikaci zábradlí provést i zasklení lodžií.


Nejčastějším problémem u starších lodžií je jejich materiál, který často podléhá korozi, objemovým změnám a dalším závažným poruchám kovových částí v důsledku vnějších klimatických vlivů. Snižuje se tak celková spolehlivost konstrukcí. Vzniká také tepelný most v obvodovém plášti v místě uložení konzol, a tím se často objevují nepříjemné tepelné ztráty a zbytečné finanční náklady. V případě celobetonových lodžií z prefabrikovaných materiálů ovšem tyto problémy nehrozí.

3dlodzie

Výhody


• lodžie jsou vhodné pro panelové i cihlové domy
• betonové lodžie lze osadit i tam, kde dosud nebyly
• mají delší životnost oproti starým lodžiím
• absence koroze, vyšší estetická hodnota lodžie
• k založení lodžií nejsou třeba základy přímo na dům
• podlaha lodžie je ve spádu, nehrozí zatékání
• zábradlí osazujeme mimo plochu betonové lodžie
• lodžie mají nově větší užitnou plochu
• dodáváme kvalitní a přesně odlité části s precizními detaily
• ze všech stran je pohledový beton