Velikosti lodžií

Velikosti lodžií můžou být individuální až do délky 6m a hloubky 1,5m. Nejběžněji používaný rozměr lodžií je 1,5 x 3,6m. Zákazník si může složit sestavu inviduálně. Středové stěny můžou být průchozí.

Všechny typy lodžií lze osadit ocelovým či betonovým zábradlím. Více v sekci zábradlí

Jednotlivé typy prefabrikátů:

Typ A

Typ B

Typ C

Typ D

Typ E

Typ F

Typ G


Prefabrikované dílce – panely

Celý systém je konstruován ze železobetonových prefabrikovaných dílců s tzv. pohledovou úpravou povrchu a zkosenými viditelnými hrany.

Veškeré spoje jsou realizovány pomocí šroubů, šroubovic a exponované jsou pak dodatečně ( po montáži ) provařeny.

Legendu prefabrikovaných prvků a typy lodžií naleznete zde:3d_lodzie

Vysvětlivky

1 - Hlavní kotevní úchyt
Slouží jako hlavní kotevní prvek celého systému. Přenáší příčně a podélně vodorovné síly do stávající nosné konstrukce panelového objektu a zároveň umožňuje vertikální dilataci v jednotlivých podlažích. Tento prvek je možno umístit ve kterékoliv poloze po výšce stěnových panelů v závislosti na typu konstručního systému stávajícího objektu.

2 - Rektifikační přípravek
Umožňuje rektifikaci nepřesností montáže stávajícího panelového objektu vertikáním směrem. Možnost rektifikace na jedno podlaží je cca 25 mm. Zároveň slouží ke stabilizaci balkónových desek a stěnových panelů následujícho podlaží.

3 - 1. Manipulační kotevní otvor balkónové desky

4 - 2. Manipulační kotevní otvor balkónové desky
Je dále využit pro přichycení konstrukce zábradlí.